Registar javne nabave i okvirnih sporazuma

Objavljene postupke javne nabave moguće je pregledati u Narodnim novinama na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku klikne se na polje „Objave JN“ zatim polje „Jednostavna tražilica“ te se u polje pod „Naručitelj“ upiše: „Općinski sud u Puli-Pola“, kako bi se dobio popis objavljenih dokumenata vezanih za javnu nabavu.