Javni natječaj

Natječaj - informatički referent i viši stručni referent

Datum objave
Rok za prijavu
Obavijest kandidatima o testiranju viši stručni referent i informatički referent
Rješenje o prijmu - viši stručni referent
Obustava postupka javnog natječaja - informatički referent