Dobrodošli na službene stranice Trgovačkog suda u Zadru
Trgovački sud u Zadru

Sukladno čl. 21. Zakona o sudovima (NN 67/18) Trgovački sudovi:

  1. odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
  2. postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,
  3. odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
  4. odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke,
  5. odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonikom stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno,
  6. provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
  7. provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni,
  8. određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni,
  9. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
  10. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Trgovački sud u Zadru ustanovljen je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19.rujna 1997. godine.
Sud ima sjedište u Zadru na adresi Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar. Sud je nadležan za područje Zadarske i Šibensko-Kninske županije u kojoj djeluje Stalna služba na adresi Stjepana Radića 81/II, Šibenik.