pravni propisi

pravni propisi

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Kodeks sudačke etike

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike

Etički kodeks državnih službenika

 

Zakon o trgovačkim društvima                                                                                            NN br.   111/93

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                             NN br.   34/99 

Vjerodostojno tumačenje članaka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama...                   NN br. 121/99

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10.5.2000   NN br. 52/00

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                              NN br. 118/03

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                              NN br. 107/07

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                              NN br. 146/08

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                               NN br. 137/09  

 Zakon o trgovini                                                                                                                     NN br. 87/08

Uredba o izmjeni i dopuni...                                                                                                       NN. br. 96/08

Zakon o izmjeni i dopuni...                                                                                                        NN br. 116/08

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-642/2009 i dr. od 19.6.2009.                   NN br. 76/09

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                               NN br. 114/11

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                               NN br. 68/13

Zakon o izmjenama i dopunama                                                                                               NN br. 30/14

Zakon o sudovima

- NN br. 28/13

- Izmjenama i dopunama NN br. 33/15

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 16/07

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 113/08

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 153/09

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 116/10

- pročišćeni tekst ...                          NN 122/10

Zakon o izmjenama i dopunama... NN 27/11

Zakon o izmjenama...                     NN 130/11

Zakon o izmjenama i dopunama... NN 153/09

Zakon o izmjenama i dopunama... NN 116/10

- (pročišćeni tekst)                            NN 122/10

- Zakon o izmjenama i dopunama... NN 27/11

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.51.) NN 57/11

Zakon o sudovima

Zakon o izmjenama...                     NN 130/11

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (čl.12.) NN  br. 75/95