Županijski sud u Karlovcu

 

 Nadležnost Županijskog suda u Karlovcu

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 67/18)

 Županijski sudovi rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni   i  javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom  odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim postupcima, provode izvršenje strane kaznene odluke,obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Županijski sud u Karlovcu nadležan je za područje Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Karlovcu.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.

Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj.