Naknada žrtvama kaznenih djela

Na slijedećim linkovima se nalaze informacije na hrvatskom i engleskom jeziku vezane za naknade žrtvama kaznenih djela.

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/26901

Radno vrijeme

Radno vrijeme suda je od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati.

Predsjednik suda prima stranke ponedjeljkom od 13,00 do 15,00 sati (potrebno se najaviti na broj telefona 6370-202 ili prema dogovoru osobno u sobu 206/II kat).
 
Predsjednica Građanskog odjela prima stranke srijedom od 12,00 do 14,00 sati, soba 202/II kat.

Predsjednica Kaznenog odjela prima stranke ponedjeljkom od 13,00 do 15,00 sati, sudnica 2/I kat.

Radno vrijeme pisarnice za građane i odvjetnike je radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

 

 

UPUTA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA PRESLIKE SUDSKIH AKATA/AUDIO VIZUALNE SNIMKE

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro-račun suda otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci

IBAN: HR1123900011100016824

Prilikom uplate naknade poziv na broj primatelja je sljedeći:

HR 00 661512-BROJ SPISA*

*Uputa za popunjavanje "broj spisa"

Na predviđeno mjesto upisuje se broj spisa na način da ako se radi o npr. spisu K-10/2022 upisuju se samo brojevi spisa, a ne i oznaka spisa odnosno upisuje se 102022. Isto vrijedi za sve druge vrste spisa.