Obavijest o testiranju po raspisanom javnom natječaju radno mjesto administrativni referent - zapisničar