Rješenje o prijmu na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar