Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Rijeci
Address Žrtava Fašizma 7
ZIP code and city 51000 Rijeka
Registration number 3321428
PIN 54566384631
e-mail Opcinskisud.Rijeka@osri.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Rijeci kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.