Priopćenja i obavijesti

Zbog porasta oboljelih osoba od bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji i Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda i na izdvojenim lokacijama suda u Rijeci (Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frana Kurelca 3/5) te stalnim službama suda u Delnicama, Opatiji i Malom Lošinju neće se primati stranke od 1. travnja 2021.
01.04.2021.
Zbog porasta oboljelih osoba od bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji i Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda i na izdvojenim lokacijama suda u Rijeci (Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frana Kurelca 3/5) te stalnim službama suda u Delnicama, Opatiji i Malom Lošinju neće se primati stranke od 16. ožujka 2021. do 1.
15.03.2021.
Uslijed trenutne epidemiološke situacije u PGŽ te određenog broja oboljelih sudaca, službenika i namještenika od bolesti COVID-19 - u sjedištu suda u Rijeci, na lokaciji u ulici Žrtava fašizma 7 i određenog broja zaposlenika koji su u samoizolaciji (zbog kontakata sa zaraženima, odgađaju se ročišta i rasprave zakazane u razdoblju od 15. do 26. ožujka 2021.
12.03.2021.
Zbog uznapredovale epidemije  bolesti COVID–19 uzrokovane virusom SARS-CoV2, u Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda na adresi Žrtava fašizma 7 i na izdvojenim lokacijama u Rijeci - Prekršajni odjel (Užarska 3), Ovršni odjel (Frana Kurelca 3/V), kao i u Stalnim službama u Delnicama (Tina Ujevića 1), Opatiji (Maršala Tita 3) i Malom Lošinju (Riva lošinjskih kapetana 14), ograničava se
02.11.2020.
Zbog novonastale izvanredne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19, suci izmiritelji Općinskog suda u Rijeci će ubuduće, počevši od 16. rujna 2020. pa nadalje, rasprave sa strankama održavati u prostoru Gradske vijećnice, Korzo 16 u Rijeci.
16.09.2020.
U Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na izdvojenim lokacijama suda u ulicama Frane Kurelca 5 i Užarskoj ulici 3, kao i u Stalnoj službi u Opatiji, rad sudaca i sudskih savjetnika te njihovih suradnika će se od 15. rujna 2020.
16.09.2020.
Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, u Općinskom sudu u Rijeci se nalaže obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski, vizira svim zaposlenicima suda, sudionicima sudskih postupaka te građanima.
16.09.2020.
Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite od 27. svibnja 2020.
16.09.2020.
Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za elektroničku komunikaciju na svim općinskim sudovima, svim županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. Ova odluka stupa na snagu danom objave na službenoj Internet stranici Ministarstva pravosuđa.
16.09.2020.