Odluka - Ispunjenje tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju