Novčana naknada žrtvama kaznenih djela

Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama:

Poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku
https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
Poveznica za stranicu na engleskom jeziku
https://mpu.gov.hr/crime-victims-compensation/26901