Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Virovitici
Address Tomaša Masaryka 8
ZIP code and city 33000 Virovitica
Registration number 03106071
PIN 47974453918
e-mail ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Virovitici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.