Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Visoki upravni sud RH
Address Frankopanska 16
ZIP code and city 10000 ZAGREB
Registration number 03232719
PIN 13613360068
e-mail tajnik@vusrh.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.