Register of public procurement contracts and framework agreements

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), Registar ugovora Ministarstva pravosuđa i uprave, dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.