Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Županijski sud u Šibeniku
Address Stjepana Radića 81
ZIP code and city 22000 Šibenik
Registration number 03019799
PIN 88341107822
e-mail helena.boric@zssi.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Šibeniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.