Priopćenja i obavijesti

23.05.2023.
Županijski sud u Šibeniku
Po uputi predsjednika Vrhovnog suda RH radi objektivnog i potpunog informiranja javnosti objavljuju se presude, i to presuda Općinskog suda u Šibeniku K-330/2009 od dana 25. studenog 2013.
08.09.2022.
Županijski sud u Šibeniku