Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Županijski sud u Zadru
Address Ulica plemića Borelli 9
ZIP code and city 23000 Zadar
Registration number 03142434
PIN 97465301721
e-mail: josip.burcul@pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Zadru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.