Priopćenja i obavijesti

O B A V I J E S T Europski dan pravosuđa ustanovljen 2003. od strane Vijeća Europe i Europske komisije države članica vijeća Europe, te se tradicionalno obilježava na dan 25. listopada.
21.10.2022.
Odluka o imenovanju kandidacijskog odbora županijskih sudova u Dubrovniku, puli-pola, Rijeci, Splitu, Šibeniku i Zadru
21.10.2022.
Rješenje o ovlaštenju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva
27.07.2022.
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE U ŽUPANIJSKOM SUDU U ZADRU
27.07.2022.