Osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva