Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige zk.ul. 5258 k.o. Markuševec