Javni natječaj

Administrativni referent - sudski upisničar i sudski zapisničar

Datum objave
Rok za prijavu

1. Administrativni referent – sudski upisničar

 

  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni  ispit

 

2. Administrativni referent - sudski zapisničar

 

  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku
  • poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • položen državni  ispit

 

 3. Administrativni referent - sudski zapisničar – vježbenik

 

  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku
  • poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
  • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
POZIV NA TESTIRANJE

Administrativni referent - sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 03. siječanj 2024 godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 315, 3. kat).

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - vježbenik - 1 (jedan) izvršitelja/ice i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 03. siječanj 2024. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 315, 3. kat).

 

Administrativni referent - sudski upisničar - 1 (jedan) izvršitelja/ice i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 08. siječanj 2024. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 315, 3. kat).