Javni natječaj

Arhivar, administrativni referent - sudski zapisničar

Datum objave
Rok za prijavu
Arhivar, sudski zapisničar

1. Administrativni referent - arhivar - 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni  ispit

 

2. Administrativni referent - sudski zapisničar

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni  ispit

 

3. Administrativni referent - sudski zapisničar (vježbenik)

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)

- bez radnog iskustava u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci).

 

POZIV NA TESTIRANJE

Administrativni referent - arhivar - 1 (jedan) izvršitelj/ica čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 06. studenog 2023. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 315, 3.kat).

 

Administrativni referent - sudski zapisničar i radno mjesto  administrativni referent - sudski zapisničar - vježbenik - 1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 25. listopada 2023. godine s početkom u 09:00 sati za administrativni referent - sudski zapisničar i u 10:00 sati za administrativni referent - sudski zapisničar - vježbenik u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 334, 3. kat).