Javni natječaj

Viši sudski savjetnik,sudski zapisničar

Datum objave
Rok za prijavu
Viši sudski savjetnik,sudski zapisničar

 

1.Viši sudski savjetnik - specijalist 2 (dva) izvršitelja/ice

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava, odnosno, visoka stručna sprema

- položen pravosudni ispit

- najmanje četiri godine rada kao sudski ili državnoodvjetnički savjetnik, pravosudni dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita najmanje osam godina

 

2. Administrativni referent - sudski zapisničar

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije) za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni  ispit

 

3. Administrativni referent - sudski zapisničar (vježbenik)

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)

- bez radnog iskustava u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci).

POZIV NA TESTIRANJE

Viši sudski savjetnik - specijalist 2 (dva) izvršitelja/ice i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 24. svibnja 2023. godine s početkom u 08,30 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (sudnica 334, 3. kat)

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - 1(jedan) izvršitelja/ice i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 19. svibnja 2023 godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 307, 3. kat)

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - vježbenik 1 (jedan) izvršitelj/ica čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 22. svibnja 2023. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 307, 3. kat)