Javni natječaj

Viši sudski savjetnik,sudski zapisničar

Datum objave
Rok za prijavu
Viši sudski savjetnik,sudski zapisničar

1. Viši sudski savjetnik – 1 (jedan) izvršitelj/ica 

 

- diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,

- položen pravosudni ispit,

- najmanje dvije godine radnog iskustva kao sudski savjetnik, državnoodvjetnički savjetnik, pravosudni dužnosnik, odvjetnik ili javni bilježnik ili najmanje pet godina radnog iskustva na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

 

2. Administrativni referent - sudski zapisničar

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni  ispit

 

3. Administrativni referent - sudski zapisničar (vježbenik)

 

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku

- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)

- bez radnog iskustava u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci).

POZIV NA TESTIRANJE

Viši sudski savjetnik -  1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 28. rujna 2023. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (sudnica 334, 3. kat).

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 02. listopada 2023 godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 334, 3. kat).

 

Administrativni referent - sudski zapisničar - vježbenik - 2 (dva) izvršitelja/ice i čije su prijave pravovremene i potpune, održat će se dana 02. listopada 2023. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207, Zagreb (soba 334, 3. kat).