Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja