Obavijest

U odnosu na organizaciju rada suda i održavanje ročišta u periodu od 15. studenog 2021. pa nadalje, upućujemo na web stranicu, https://www.koronavirus.hr/od-06-11-ogranicenja-za-okupljanja-a-od-15-11-covid-potvrde-u-drzavnim-i-javnim-slu%C5%BEbama-uklju%C4%8Dujuci-i-skole/992 (web stranica Vlade RH o informacijama vezanim za koronavirus), a na kojoj je, između ostalog, navedeno da:  

EU digitalna COVID potvrda za državne i javne službe – stupa na snagu 15. studenoga

  • U kontekstu povećanja sigurnosti prilikom obavljanja poslova koji se neće ograničavati u tijeku su pripreme te će se idućih dana donijeti nove odluke kojima će se uvesti obveza posjedovanje EU digitalne COVID potvrde kao preduvjet za obavljanje poslova i djelatnosti.
  • Kao što je uvedena obveza posjedovanja EU digitalne COVID potvrde u zdravstvenom sustavu i djelatnosti socijalne skrbi, uvest će se i za sve državne službenike i namještenike, službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave.
  • Osim za njih posjedovanje EU digitalne COVID potvrde će biti obvezno i za sve koji će dolaziti u njihove prostore.

S tim u svezi napominjemo da informacije o EU digitalnoj COVID potvrdi možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.koronavirus.hr/eu-digitalna-covid-potvrda/960

Za daljnje informacije o uvođenju obveznih EU COVID potvrda u javne i državne službe, pratite službenu web stranicu Vlade RH https://www.koronavirus.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-za-sprjecavanje-sirenja-zaraze-novim-koronavirusom/323 te našu web stranicu.

 

15. studenoga 2021., Općinski radni sud u Zagrebu