Odluka o nastavljanju s radom osnivanja zemljišne knjige za k.o. Prijeboj i k.o. Plitvička jezera