Odluka o otvaranju zemljišne knjige za I zonu k.o. Kosinj