Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Dnopolje, k.o. Dobroselo, k.o. Doljani, k.o. Kestenovac, k.o. Melinovac, k.o. Oraovac i k.o. Štrbci