Ročišta za ožujak

Referada 7 - Tihana Laptalo Medarić
Referada 9 - Jasmina Štrucelj
Referada 13 - Nataša Rade
Referada 15 - Blaženka Lugar Vladić

 

 

Referada 26 - Snježana Markuš

K-72/2022    1.3.2024. 12.00  Okrivljenik - Toni Vonić - čl. 236.st.1. KZ/11. i dr.     

K-430/2022    5.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Svetozar Radmanović – čl.139.st.2. KZ/11.
K-452/2022    5.3.2024. 12.00 Okrivljenik - Draga Grčić i dr.    - čl.139.st.2. KZ/11.

K-362/2022    6.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Željko Vuković – čl.139.st.2. KZ/11.    
K-174/2022    6.3.2024. 10.00 Okrivljenik - Tomislav Jukić – čl.139.st.2. KZ/11.
K-49/2019    6.3.2024. 12.00  Okrivljenik - Luka Lovrić – čl.139.st.2. KZ/11.    
K-100/2022    6.3.2024. 12.30 Okrivljenik - Zdravko Mihalić    – čl.139.st.2. KZ/11. 

K-224/2023    8.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Josip Novosel – čl.139.st.2. KZ/11. 

K-109/2024    11.3.2024. 10.00 Okrivljenik - Nuriye Kalkandelen – čl.326.st.1. KZ/11.
K-139/2022    11.3.2024. 12.30 Okrivljenik - Davor Pejčinović – čl.139.st.2. KZ/11.    

K-185/2023    12.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Marijan Bukovac – čl. 179.a KZ/11. i dr.
K-90/2024    12.3.2024. 12.15 Okrivljenik - Marijan Bartolac     – čl.139.st.2. KZ/11. 

K-78/2020    13.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Milan Mihić – čl.240.st.1. KZ/11.     

K-256/2020    14.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Slavko Mamić – čl.281.st.1. KZ/11. i dr.
K-254/2017    14.3.2024. 12.30 Okrivljenik - Dinko Lemić i dr. – čl.256.st.1. KZ/11. 

K-280/2022    15.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Mate Cindrić – čl.179.a KZ/11.    

K-457/2020    20.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Boris Kozjan i dr. – čl.132.st.2. KZ/11. i dr.     

K-163/2023    26.3.2024. 09.30 Okrivljenik - Željko Kelemen i dr. – čl.271.st.4. KZ/97. 

K-103/2023    27.3.2024. 10.00 Okrivljenik - Marko Vučković     - čl. 139.st.2. KZ/11.

K-123/2018    29.3.2024. 09.00 Okrivljenik - Elvis Marković- čl. 139.st.2. KZ/11.