Oglas - otvaranje zemljišne knjige k.o. Šljivnjak

O  G  L  A  S


    Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Slunju, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-285/2019 od 11. kolovoza 2021. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Šljivnjak, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Slunju, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 23. kolovoza 2021. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Šljivnjak, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 30. rujna 2021., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Šljivnjak će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu  ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

             U Karlovcu 23. kolovoza 2021.

                                                                            Zemljišno knjižni sudac
                                                                       Tomislav Maras