Javni natječaj za prijam administrativnog referenta – upisničara na neodređeno vrijeme - Rješenje o prijmu