Rezultati rada Općinskog suda u Makarskoj u prvom tromjesečju 2024.

Rezultati rada Općinskog suda u Makarskoj u prvom tromjesečju 2024.

Sud

Neriješeno na  početku

Primljeno

Riješeno

Riješeno

čl. 10 čl. 11 ZS-a

Neriješeno na kraju

Cr

Općinski sud u Makarskoj

7035

2055

2308

 0

6782

112,31%