Rješenje o prijamu u državnu službu u Općinski sud u Makarskoj posl. broj 7-Su-510/2021-40 od 02. svibnja 2022.