rješenje o prijamu u državnu službu u OS Makarska jednog sudskog referenta za ovrhu ...