Rješenje o prijmu u državnu službu u OSMA - sudski ovršitelj