Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Makarskoj, Kralja P.Krešimira IV br. 2, 21300 Makarska
  • putem elektroničke pošte: Anica.Krnic@osma.pravosudje.hr

Službenica za informiranje: Anica Krnić

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama