Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere za k.o. Lučelnica