Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere - k.o. Donja Kupčina Nova