Odluka o imenovanju povjerljivih savjetnika

grb

Posl. br. Su-266/2022-1

Pazin, 20. srpnja 2022.

Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću, na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 126/2019., 130/2020., 21/2022, 60/2022.) i čl. 74. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 66/2022.) donio je

O D L U K U

o imenovanju osoba ovlaštenih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu

dostojanstva (povjerljivih savjetnika)

  1. Za osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva - povjerljive savjetnike u Općinskom sudu u Pazinu imenuju se:
  1. Povjerljivi savjetnici dužni su, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrde da ono postoji.
  2. Ova odluka stupa na snagu u trenutku donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči ovog suda.

U Pazinu 20. srpnja 2022.

Predsjednik suda
mr.
sc. Emanuel Radolović