Odluka o imenovanju suca povjerenika

grb

 

 

 

Posl. br. Su-459/2022-2

Pazin, 29. studenog 2022.

            Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 126/2019., 130/2020., 21/2022., 60/2022.), a u skladu s Akcijskim planom od 2022. do 2024., uz Strategiju sprječavanja korupcije od 2021. do 2030., kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 28. srpnja 2022., donio je

 

ODLUKU

I. Sutkinja Marija Grubor imenuje se povjerljivim savjetnikom za etiku.

II. Povjerljivi savjetnik za etiku zadužen je za povjerljivo savjetovanje sudaca ovoga suda u vezi dvojbi oko postupanja prema Kodeksu sudačke etike (Narodne novine br. 131/2006.).

III. Ova odluka stupa na snagu 30. studenog 2022., a objavit će se na internetskoj stranici Općinskog suda u Pazinu.

U Pazinu 29. studenog 2022.

Predsjednik suda

mr. sc. Emanuel Radolović