Odluka o otvaranju zemljišne knjige

grb

 

Posl. br. Su 183/2019-18

Pazin, 6. prosinac 2021.

 

 

Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 186. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17) donio je

 

 

O D L U K U

 

I. Utvrđuje se da je Općinski sud u Pazinu u postupku obnove zemljišne knjige za k. o. Petrovija sastavio sve zemljišnoknjižne uloške za k. o. Petrovija.

 

            II. Dana 8. prosinca 2021. otvara se obnovljena zemljišna knjiga za k. o. Petrovija s kojom će se postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

 

            III. Otvaranjem obnovljene zemljišne knjige za k. o. Petrovija otvara se ispravni postupak.

 

IV. Otvaranje ispravnog postupka objavit će se:

– u Narodnim novinama,

– na e-Oglasnoj ploči,

– na svim oglasnim pločama ovoga  suda,

– na oglasnoj ploči Odjela za katastar nekretnina Buje,

– na oglasnoj ploči Grada Umaga – Umago.

 

            V. Ova odluka stupa na snagu 8. prosinca 2021.

 

U Pazinu 6. prosinca 2021.

 

 

Predsjednik suda    

mr. sc. Emanuel Radolović