Oglas o otvaranju zemljišne knjige

grb

 

Posl. br. Su 183/2019-19

Pazin, 6. prosinac 2021.

 

 

Općinski sud u Pazinu po predsjedniku suda mr. sc. Emanuelu Radoloviću na temelju čl. 186.a Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17) objavio je

 

 

O G L A S

 

 

            I. Dana 8. prosinca 2021. otvara se obnovljena zemljišna knjiga za k. o. Petrovija.

 

            II. S danom 8. prosinca 2021. zaključuje se dosadašnja zemljišna knjiga za k. o. Petrovija.

 

            III. Od dana otvaranja obnovljene zemljišne knjige za k. o. Petrovija samo upisi u nju, glede nekretnina na koje se ta zemljišna knjiga odnosi, proizvodit će one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

 

            IV. S danom 8. prosinca 2021. otvara se ispravni postupak glede otvorene zemljišne knjige za k. o. Petrovija.

 

            V. Rok za ispravak određuje se do 30. lipnja 2022.

 

VI. Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u zemljišnu knjigu za k. o. Petrovija upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da dostave Općinskom sudu u Pazinu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu najkasnije do 30. lipnja 2022.

 

VII. Dok ne istekne ovim oglasom određeni rok za prijave i prigovore, ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu za k. o. Petrovija istiniti i potpuni.

 

            VIII. Ispravni postupak se ne može produljiti nakon 30. lipnja 2022. niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

 

IX. Istekom roka za ispravak smatra se da je zemljišna knjiga za k. o. Petrovija  istinita i potpuna, pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu.

 

X. Ni nakon isteka roka za ispravak neće se smatrati da je istinita i potpuna zemljišna knjiga za k. o. Petrovija glede onih uložaka odnosno upisa u njih kod kojih je zabilježeno da je stavljena prijava ili prigovor, sve dok oni ne budu izbrisani.

 

            XI. Ovaj oglas objavit će se:

– u Narodnim novinama,

– na e-Oglasnoj ploči,

– na svim oglasnim pločama ovoga  suda,

– na oglasnoj ploči Odjela za katastar nekretnina Buje,

– na oglasnoj ploči Grada Umaga – Umago.

 

U Pazinu 6. prosinca 2021.

 

 

Predsjednik suda    

mr. sc. Emanuel Radolović