Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR

Datum objave
Rok za prijavu
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Image removed.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8,52100 Pula-Pola

 

Komisija za provedbu javnog natječaja

Broj 7 Su-4/2022-21

Pula, 2. veljače 2022.

 

 

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja 7 Su-4/2022, objavljenog u Narodnim novinama br.6/22 od 14. siječnja 2022., za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme -1 izvršitelj, daje slijedeću

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

 

Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar održat će se u prostorijama sobe br. 22 Općinskog suda u Puli-Pola  dana

 

10. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene. 
Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Svi kandidati  dužni su pri dolasku na testiranje imati zaštitnu masku te svoju kemijsku olovku.

 

Sadržaj testiranja: 

1) Pismena provjera znanja (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova administrativnog referenta-sudskog zapisničara) pismeni test- 20 pitanja 
2) Testiranja rada na računalu-poznavanje daktilografije ( diktat u trajanju od 3 minute)
3) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja. 


Pravni i drugi izvori za pripremu  kandidata za testiranje:

- Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21 i 145/21)  -
www.nn.hr

- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 118/18)) - www.nn.hr

Postupak testiranja – pravila testiranja i način bodovanja: 

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme. 

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu. 

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

Prva faza testiranja - pisani test trajat će 30 minuta. 
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova (svako pitanje nosi 0,5 bodova)

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata.

 

Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na pisanom dijelu ispita dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja. 

 

 

Druga faza testiranja - provjera znanja daktilografije (pisanje po diktatu 3 minute– utvrđivanje brzine i točnosti).

 

Praktični dio testiranja vrednovat će se prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to: 

 

- od 0 do 90 sa 1 bodom
- od 91 do110 sa 2 boda
- od 111 do 130 sa 3 boda
- od 131 do 150 sa 4 boda
- od 151 do 170 sa 5 bodova
- od 171 do 190 sa 6 bodova
- od 191 do 210 sa 7 bodova
- od 211 do 230 sa 8 bodova
- od 231 do 250 sa 9 bodova
- od 251 i više otkucaja sa 10 bodova. 

Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 25 otkucaja. 


Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju. 

Kandidati koji uspješno položili pismeni i praktični dio testiranja (ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova) pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju). 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku i prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

 

 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja