Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Šibeniku, Stjepana Radića 81, 22000 Šibenik
  • putem elektroničke pošte: kristina.guberina@ossi.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: +385 22 212 894
  • telefonom na broj: +385 22 209 100

Službenica za informiranje: Kristina Guberina

Zamjenik službenice za informiranje: Marko Spahija

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.