Odluka i javni oglas o otvaranju zemljišnje knjige za K.O. Vukojevac