Odluka i oglas o otvaranju dijela zemljišne knjige za K.O. Donja Podstrana od 18. ožujka 2024.