Javna nabava

Naziv suda Općinski sud u Splitu
Adresa Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Matični broj naručitelja 21 000 Split
OIB naručitelja 61980608934
e-mail:
Obavijest u smislu čl.80 ZJN
  • Obavijest