Objavljeni postupci javne nabave

Nabava robe - uredskog materijala JN-5/2021-jdn
Nabava robe - Materijala za čišćenje i higijenske potrepštine JN-7/2021-jdn
Postupak nabave zaštitarskih usluga JN-16/21-jdn
Nabave robe – fotokopirni papir JN-3/21-jdn
Nabava vozila putem financijskog leasinga JN-17/2021 PONOVLJENI POSTUPAK
Nabava vozila putem financijskog leasinga JN-17/2021
Nabava usluga zaprimanja, ispisa i kuvertiranja pismena JN-1/2021-jdn
Sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine
Uredski i arhivski materijal
Tiskanice JN-3/20-jdn
Toneri JN-7/20-jdn
Zdravstvene usluge - sistematski pregled JN-15/20-jdn